Privacybeleid | HealthyWoman
16271
page-template-default,page,page-id-16271,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Privacyverklaring HealthyWoman

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Wij leggen in deze privacyverklaring uit hoe er wordt omgegaan met de privacy van de persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt de veiligheid van de persoonsgegevens gegarandeerd en gewaarborgd.

In deze privacyverklaring wordt het volgende toegelicht:

 1. welke persoonsgegevens wordt er door ons verzameld
 2. hoe wordt deze gegegeneerde data gebruikt
 3. voor welk doel wordt de data ingezet

 

Privacybeleid

HealthyWoman verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkings-verantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. HealthyWoman gaat veilig en adequaat om met persoonsgegevens op een dusdaninge manier dat onze klanten en cliënten goed worden bediend, dat HealthyWoman een goede relatie onderhoud met haar contacten en dat gegevens van personeel binnen de wettelijke bepaling worden bewaard.

Er wordt hiermee voldaan aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. De persoonsgegevens van de relaties, klanten, cliënten en medewerkers zijn bij ons veilig.

 

Persoonsgegevens en doel verwerking

HealthyWoman gebruikt persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de werkzaamheden, in opdrachten voor klanten, om een goed contact te houden met relaties en wat nodig is voor een adequaat personeelsbeleid. HealthyWoman gebruikt persoonlijke gegevens maar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG). Desalniettemin, voor de betreffende personen kunnen dit gevoelige gegevens zijn en daarom neemt HealthyWoman dit beleid serieus. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die HealthyWoman verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadressen;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in het aanmeldformulier, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op HealthyWoman’s website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

HealthyWoman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslag:

 • Het uitvoeren van de opdracht;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van HealthyWoman’s nieuwsbrief en/of brochure;
 • Het informeren over wijzigingen van HealthyWoman’s diensten en producten;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het analyseren van uw geanonimiseerde gegevens voor wetenschappelijke doeleinden;
 • Het analyseren van uw geanonimiseerde gegevens voor statistische overzichten van de algemene activiteit van ons bedrijf
 • Het verwerken van persoonsgegevens wanneer HealthyWoman hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die HealthyWoman nodig heeft voor de belastingaangifte.

 

 

Beveiligen en bewaren

HealthyWoman neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in HealthyWoman’s veiligheidsbeleid.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Om een goed contact te houden met relaties bewaart HealthyWoman de NAW- en contactgegevens, van klanten en cliënten onbeperkt, dat wil zeggen tenminste 10 jaar, vanwege de vereisten van de beroepsvereniging. Voor de personeelsadministratie zijn er wettelijke termijnen die HealthyWoman opvolgt.

 

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie zijn contracten afgesloten en afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

 

Cookies

HealthyWoman gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die HealthyWoman gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan HealthyWoman hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan HealthyWoman vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (één van) deze rechten of heeft u vragen over hoe HealthyWoman omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met HealthyWoman via service@healthywoman.nl

 

Aanpassen privacyverklaring

HealthyWoman behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst HealthyWoman eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt HealthyWoman voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geeft HealthyWoman aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.