Klachten en Annuleren | HealthyWoman
16405
page-template-default,page,page-id-16405,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Klachtenregelement  en Annuleringsvoorwaarden  


 

Klachtenprocedure van HealthyWoman

 

Kwaliteit van werken  

Ondanks het feit dat HealthyWoman kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat u als klant niet tevreden bent over onze dienstverlening. HealthyWoman streeft ernaar om klachten zo spoedig als mogelijk op te lossen.  

 

Doel van een klachtenprocedure  

Ten eerste; om recht te doen aan de individuele klager.  

Ten tweede; omdat we daardoor beter zicht krijgen op zaken die niet goed afgehandeld zijn. We kunnen tekortkomingen herstellen en bovendien kunnen we maatregelen nemen om te voorkómen dat deze weer vóórkomen (preventie).  

 

Wat is een klacht?  

Een klacht is het kenbaar maken van ongenoegen door de klager als klant (als gebruiker van de dienstverlening) van HealthyWoman. Wanneer een klager schriftelijk een klacht indient zetten we de klachtenprocedure in gang. Iemand die mondeling klaagt, krijgt een klachtenformulier toegestuurd of uitgereikt. De klacht zal pas dan worden behandeld wanneer dit formulier ingevuld is geretourneerd. De klacht moet voldoen aan een aantal formele vereisten: naam en adres van de klager, een omschrijving van het hetgeen waarover geklaagd wordt, datum en ondertekening.  

 

Inhoud van de klacht  

Het onderwerp waar de klacht betrekking op heeft, kan divers zijn. Het kan gaan over de bejegening van een klant door een medewerker van HealthyWoman, telefonische bereikbaarheid, de aard van de werkzaamheden, de kwaliteit van de workshop, enz.  

 

Klachtafhandeling  

De klacht wordt binnen twee weken onderzocht door een manager van HealthyWoman. Daarbij wordt de klager uitgenodigd om een toelichting te geven op zijn klacht. De klager wordt op de hoogte gesteld van de termijn waarbinnen hij antwoord kan verwachten. Deze termijn zal maximaal vier weken zijn. De manager van HealthyWoman adviseert vervolgens aan de directeur van HealthyWoman. Dit is een niet-bindend advies. De directeur antwoordt de klager.  

 

‘In beroep’  

Indien de klant niet tevreden is met de klachtafhandeling van HealthyWoman dan kan deze, voor eigen kosten, een klacht indienen bij de advocatenkantoor Roorda Law &Tax. Het oordeel van de derde partij is voor HealthyWoman bindend.  

 

Vertrouwelijkheid  

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klacht worden geregistreerd en voor een duur van twee jaar bewaard. 

 

Klacht indienen 

Stuur een ingescande brief of pdf per email naar service@healthywoman.nl met als onderwerp: Klacht 

Vermeld in de brief de volgende zaken: 

Naam, adres, omschrijving van de klacht – toedracht, datum, ondertekening. 

 

Annuleren

 

Workshops 

Annuleren van een aangevraagde workshop is kosteloos mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de workshop. Mocht u al betaald hebben, dan ontvangt u het volledige bedrag terug op uw rekening.

Annuleert u tot 14 dagen voor de workshop, dan bent u vijftig procent van het totale bedrag verschuldigd. De andere vijftig procent krijgt u, indien al betaald, teruggestort.
 

Bij annulering vanaf 14 dagen voor de workshop, bent u het gehele bedrag verschuldigd. 

 

Levensfase pakketten 

  • Afzegging > 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak[1]: je krijgt een nieuwe afspraak aangeboden. 
  • Afzegging < 24 uur voor aanvang van de gemaakt afspraak met geldige reden[2]: je krijgt een nieuwe afspraak aangeboden.  
  • Afzegging < 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak zonder geldige reden: de afspraak vervalt, je hebt geen recht meer op deze afspraak.  

Wanneer je meer dan één keer zonder geldige reden een afspraak afzegt of niet komt opdagen (ongeacht het moment van afzegging), vervalt het desbetreffende onderdeel[3].  

 

Wanneer je liever later gebruik wilt maken van een onderdeel of een afspraak binnen een onderdeel, is dit mogelijk tot maximaal een jaar na de startdatum van het pakket. Het initiatief voor contact ligt nu bij jou zelf.  

 

[1] Afspraak: één of anderhalf uur work-life coaching, personal training of voedingsadvies  

[2] Voorbeeld geldige reden: overlijden familielid of persoon uit directe omgeving, ziekte, ziekte kind, plotselinge oproep omtrent werk  

[3] Onderdeel: work-life coaching, personal training of voedingsadvies